image
Pro firmy
image
Místo konání veletrhu
 • Děkujeme všem za účast na

  21. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

  Hlavním cílem veletrhu bylo navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou.

  Veletrh představil 169 firem a pomohl nastartovat kariéru více než 4 000 návštěvníkům.

  Proběhl ve středu 16. března 2016 od 10:00 do 16:00 hodin v budovách FEL, FST, Univerzitní knihovně a nové budově FAV v kampusu na Borech.

  Jak vypadal si můžete prohlédnout ve fotogalerii či si projít závěrečnou zprávu.


image
Online průvodce
image
Pro studenty

sus logo

zcu logo

logo iaeste

Webdesigned by AGIONET s.r.o.