bg
 • Veletrh pracovních příležitostí 2021

  26. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

  Akce proběhne
  14. dubna 2021
  od 9h do 16h
  na stránkách iKariera.cz.

Plzeňský veletrh pracovních příležitostí již tradičně organizuje Západočeská univerzita v Plzni, Stavovská unie studentů ZČU a IAESTE, mezinárodní studentská organizace pořádající veletrhy práce na univerzitách v Praze, Brně, Liberci a Zlíně. Pro letošní nestandardní rok jsme spolupráci navázali intenzivnější a plzeňský veletrh se stává součástí nadnárodního celorepublikového projektu On-line veletrh iKariéra.

Akce proběhne 14. dubna 2021 od 9h do 16h na stránkách iKariera.cz. Veletrhy pracovních příležitostí, které se konaly na univerzitách po celé České republice, se tento rok spojí do jednoho velkého virtuálního veletrhu.


Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Stanislav Frasyňuk
420 608 508 697
stanislav.frasynuk@iaeste.cz