Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, studentská organizace IAESTE ZČU Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni pořádají 24. března 2021 již 26. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

Veletrh se uskuteční přímo v centru studentského a univerzitního dění - v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borských polích. Pro vystavování poslouží prostory Fakulty strojní (FST), Fakulty elektrotechnické (FEL) a budova Fakulty aplikovaných věd (FAV).

Máte jedinečnou možnost osobně oslovit a profilovat se mezi studenty a absolventy přímo na půdě univerzity. Na veletrhu se setkáte s motivovanými a kvalitně teoreticky připravenými studenty, kteří se mohou stát pro Vaši společnost cenným přínosem. Veletrh každoročně navštíví vice než 4 000 studentů a absolventů.

Veletrh je masivně propagován na akademické půdě, ve městě, na internetu a v médiích.

Standardní součástí nabídky účasti na Veletrhu pracovních příležitostí je zveřejnění prezentace firmy v Průvodci veletrhem. Jedná se o přibližně dvousetpadesátistránkový plnobarevný bulletin formátu A5, který bude distribuován v nákladu 4400 kusů všem návštěvníkům Veletrhu pracovních příležitostí, případné zbylé výtisky budou k dispozice v kancelářích pořadatelských organizací či na vrátnicích budov ZČU.

Proč se veletrhu pracovních příležitostí na ZČU účastnit?

  • plošně největší veletrh v západních Čechách
  • unikátní příležitost oslovit desítky studentů a absolventů z širokého spektra oborů
  • výběr umístění svého stánku
  • možnost přednášky pro studenty během veletrhu
  • organizátoři rádi poradí, jak studenty zaujmout
  • i když zrovna nikoho nehledáte, můžete mezi studenty propagovat svůj brand

Přímá účast

Zahrnuje standardní nebo vlastní stánek o rozměrech 3 x 1,5m vybavený nábytkem, připojením elektřiny a wi-fi. Parkování a občerstvení po celý průběh veletrhu. Ve standardní účasti je též jedna strukturovaná strana v Průvodci veletrhem, který je rozdáván návštěvníkům. Přiobjednat lze kreativní stranu v Průvodci veletrhem.

Jak je to s parkováním?

Na každý stánek připadá jedno vyhrazené parkovací místo. Konkrétní pokyny k parkování v den veletrhu obdrží vystavovatelé přibližně týden před veletrhem. 

Kolik osob může reprezentovat firmu na stánku?

Počet není nijak omezen, nicméně standardně počítáme se třemi zástupci společnosti na stánek. Pokud vás bude více, nahlašte nám to, prosím, prostřednictvím formuláře na jména na jmenovky. 

Je možné si vybrat konkrétní umístění stánku?

Ano. Každý vystavovatel na veletrhu má možnost si vybrat budovu a konkrétní umístění svého stánku. Rozdělení je řešeno prostřednictvím online rezervačního systému, který se spouští přibližně dva týdny před veletrhem na veletrh.zcu.cz/rezervace. Bližší informace a pokyny jsou zaslány přímo vystavovatelům přibližně tři týdny před veletrhem.

Partneři si pozici stánku vybírají přednostně.

Stáhněte si mobilní aplikaci VPP 2020

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Anna Tušlová
+420 723 634 553
anna.tuslova@iaeste.cz