Časté otázky

Jak je to s parkováním?

Na každý stánek připadá jedno vyhrazené parkovací místo. Konkrétní pokyny k parkování v den veletrhu obdrží vystavovatelé přibližně týden před veletrhem. 

Kolik osob může reprezentovat firmu na stánku?

Počet není nijak omezen, nicméně standardně počítáme se třemi zástupci společnosti na stánek. Pokud vás bude více, nahlašte nám to, prosím, prostřednictvím formuláře na jména na jmenovky. 

Je možné si vybrat konkrétní umístění stánku?

Ano. Každý vystavovatel na veletrhu má možnost si vybrat budovu a konkrétní umístění svého stánku. Rozdělení je řešeno prostřednictvím online rezervačního systému, který se spouští přibližně dva týdny před veletrhem na veletrh.zcu.cz/rezervace. Bližší informace a pokyny jsou zaslány přímo vystavovatelům přibližně tři týdny před veletrhem.

Partneři si pozici stánku vybírají přednostně.

Stáhněte si mobilní aplikaci VPP 2020

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Anna Tušlová
+420 723 634 553
anna.tuslova@iaeste.cz