26. Veletrh pracovních příležitostí

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni, studentská organizace IAESTE ZČU Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni pořádají 24. března 2021 již 26. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni.

Veletrh se uskuteční přímo v centru studentského a univerzitního dění - v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borských polích. Pro vystavování poslouží prostory Fakulty strojní (FST), Fakulty elektrotechnické (FEL) a budova Fakulty aplikovaných věd (FAV).

Máte jedinečnou možnost osobně oslovit a profilovat se mezi studenty a absolventy přímo na půdě univerzity. Na veletrhu se setkáte s motivovanými a kvalitně teoreticky připravenými studenty, kteří se mohou stát pro Vaši společnost cenným přínosem. Veletrh každoročně navštíví vice než 4 000 studentů a absolventů.

Veletrh je masivně propagován na akademické půdě, ve městě, na internetu a v médiích.

Naše nabídka zahrnuje:

 • Prezentaci Vaší firmy v rámci akce Veletrh pracovních příležitostí.
 • Osobní setkání se studenty i absolventy Západočeské univerzity v Plzni, ev. i jiných vysokých škol.
 • Dostatečné prezentační místo v prostorách univerzitního komplexu ZČU.
 • Zveřejnění zúčastněné firmy v Průvodci veletrhem. Každá z firem, která se bude prezentovat na Veletrhu pracovních příležitostí bude mít možnost zveřejnit svůj profil v tištěném bulletinu, který obdrží každý návštěvník u vchodu do prostor konání Veletrhu pracovních příležitostí.
 • Plný servis, zahrnující např. kopírování materiálů, pomoc asistentů, oběd a další občerstvení atd.
 • Masivní propagaci veletrhu na akademické půdě, na reklamních plochách ve městě a v médiích
 • Po individuální dohodě lze zajistit rovněž samostatnou prezentaci firmy pro více studentů v rámci veletrhu, včetně propagace podobných prezentací.
 • On-line rezervace prezentačního stánku v konkrétním termínu podle objednaných dispozic.

Harmonogram:

24. 3. 2021 10:00-16:00h

Připravujeme...


Pořadatelé:

 • Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni
 • Studentská organizace IAESTE ZČU Plzeň
 • Západočeská univerzita v Plzni

Více informací a ceník služeb naleznete:

Více informací na kontaktních tel. číslech (+420 608 313 102 Petr Břicháček nebo +420 603 262 178 Jiří Sojka) či na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stáhněte si mobilní aplikaci VPP 2020

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Anna Tušlová
+420 723 634 553
anna.tuslova@iaeste.cz