Zveme Vás na
27. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni

Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou. Jak vypadaly poslední ročníky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

img kalendar

Veletrh se koná v úterý 26. dubna 2022 v 10:00 - 16:00

img kalendar

Veletrh představí kolem 120 firem a pomůže nastartovat kariéru více než 4 000 návštěvníkům

img kalendar

Veletrh proběhne v budovách FEL, FST a FAV v kampusu ZČU na Borech

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Stanislav Frasyňuk
420 608 508 697
stanislav.frasynuk@iaeste.cz