O veletrhu

Vize veletrhu

Propojit studenty a absolventy ZČU se zaměstnavateli z ČR i zahraničí, pomoci jim zorientovat se na trhu práce a nastartovat jejich kariéru.


O veletrhu

Veletrh se koná každoročně v březnu přímo v univerzitním kampusu na Borech, konkrétně v budovách FEL, FST, FAV a Univerzitní knihovně.

Unikátnost veletrh spočívá v tom, že se odehrává přímo v univerzitním prostředí. Studenti nemusejí nikam jezdit a vystavovatelé tak mají možnost oslovit více než 4 000 z nich. V rámci podobných veletrhů je ten náš specifický i tím, že se ho díky propagaci na všech součástech ZČU účastní nejen studenti a absolventi technický fakult, ale též těch ekonomických, právnických, zdravotních či jazykových.

graf

Obliba veletrhu mezi vystavovateli stále roste. Loni jich bylo 169.


Video

Pokud jste ještě veletrh neviděli na vlastní oči, přiblíží Vám ho toto video.


Pořadatelé

Stavovská unie studentů ZČU v Plzni
Organizace sdružující všechny studenty a absolventy ZČU, starající se zejména o jejich volnočasové aktivity (Plzeňský majáles, Veletrh pracovních příležitostí, VŠ kluby, kulturní, společenské a sportovní akce)
(www.sus.zcu.cz)

IAESTE ZČU Plzeň
Studenty řízená organizace, která pomáhá studentům s nalezením uplatnění prostřednictvím personalistických projektů a mezinárodního programu odborných stáží.

Západočeská univerzita v Plzni
(www.zcu.cz)

Stáhněte si mobilní aplikaci VPP 2020

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Anna Tušlová
+420 723 634 553
anna.tuslova@iaeste.cz