Průvodce veletrhem 25. ročníku

Pokud se chcete dozvědět více o vystavovatelích a jejich nabídkách práce, níže najdete jejich seznam či si rovnou prolistujte celého Průvodce veletrhem.

Online průvodce
Seznam přihlášených firem

Stáhněte si mobilní aplikaci VPP 2020

Místo konání veletrhu Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2795/26, 301 00 Plzeň,
Jižní Předměstí Plzeňský kraj

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Anna Tušlová
+420 723 634 553
anna.tuslova@iaeste.cz