Zveme Vás na
27. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni

Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou. Jak vypadaly poslední ročníky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

img kalendar

The fair takes place on Wednesday, March 24, 2021 at 10:00 - 16:00

img kalendar

The fair will introduce around 170 companies and help start a career of more than 4,000 visitors.

Venue University of West Bohemia in Pilsen

Univerzitni 2795/26, 301 00 Plzen,
Southern Suburbs Plzen Region

Západočeská univerzita SUS ZČU IAESTE

Stavovská unie studentů

Petr Břicháček
+420 608 313 102
brichacek@kampostrední.cz

IAESTE ZČU Plzeň

Stanislav Frasyňuk
420 608 508 697
stanislav.frasynuk@iaeste.cz